Dla mediów

Informacje na temat projektu mintu.me

Materiały promocyjne są własnością mintu.me i  służą wyłącznie celom promocyjnym.
Wszelkie publiczne przeróbki tychże materiałów są zakazane.